BLOG

เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและศูนย์บำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยงแบรนด์ FS ELLIOTT เจ้าเดียวในประเทศไทย เราได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคด้านระบบอัดอากาศและก๊าซที่มากประสบการณ์มาพัฒนาศักยภาพการให้บริการ เรามุ่งเน้นการประหยัดพลังงานเพื่อให้ลูกค้าได้รับปริมาณลมที่มากกว่าการใช้เครื่องอัดอากาศที่มีต้นทุนด้านพลังงานสูงและมีความปลอดภัยต่อกระบวนการผลิตที่ปราศจากน้ำมันโดยผ่านการรับรองมาตราฐาน  ISO8537-1  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

คอมเพรสเซอร์ FS-Elliott ได้รับการออกแบบโดยคํานึงถึงการบํารุงรักษาภาคสนามและการบริการ ซึ่งช่วยให้บุคลากรในโรงงานของคุณสามารถทําการตรวจสอบและบํารุงรักษาได้อย่างสม่ําเสมอ

อุปกรณ์เสริมที่สําคัญ ได้แก่ : ตู้เก็บเสียง, มอเตอร์สตาร์ทเตอร์, FS-Connect, ตัวกรองน้ํามันคู่พร้อมวาล์วถ่ายโอนแบบอินทิกรัล, น้ํามันหล่อลื่น FSE

คุณภาพของสิ่งที่เข้าสู่คอมเพรสเซอร์ Polaris มีความสําคัญต่อคุณภาพของสิ่งที่ ออกมาคุณสมบัติขั้นสูงที่หลากหลายช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่มีและปราศจากปัญหาในการใช้งานที่ยาวนานหลายปี

ไม่ว่าคอมเพรสเซอร์จะทํางานได้ดีเพียงใด หากการติดตั้ง,ทดสอบ และบํารุงรักษาทำได้ยาก ทําไมต้องเลือกคอมเพรสเซอร์ Polaris สร้างขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการเป็นเจ้าของและการใช้งานปีแล้วปีเล่า

ระบบควบคุม Regulus ขั้นสูงซึ่งเป็นมาตรฐานในทุกรุ่น ให้การควบคุมที่ยืดหยุ่นเพื่อจัดการภาระของโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานสูงสุด

คอมเพรสเซอร์ใดที่สามารถจ่ายอากาศที่มีแรงดันได้ สิ่งที่ทําให้คอมเพรสเซอร์ Polaris แตกต่างคือการออกแบบและระบบควบคุมอากาศพลศาสตร์ขั้นสูงที่ช่วยให้สามารถส่งมอบอากาศอัดที่แม่นยำได้ในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการบํารุงรักษา

การส่งมอบอากาศที่ปราศจากน้ํามันที่น่าเชื่อถือที่สุดในอุตสาหกรรมไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ: เป็นผลมาจากการมุ่งเน้นคุณภาพจากภายในสู่ภายนอกอย่างจริงจัง

การบีบอัดไหลของคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงมีกระบวนการบีบอัด 7 ขั้นตอน โดยนำอากาศผ่านอินเตอร์คูลเลอร์ , ตัวกระจายแสง และเครื่องระบายความร้อน

อากาศพลศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพทําให้คอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงเหมาะสําหรับความหลากหลาย ของการใช้งานในอุตสาหกรรม คอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยง

“คอมเพรสเซอร์ใดที่สามารถทำงานได้” หลายคนสามารถ ทำหน้าที่พื้นฐานนั้น คำถามไม่ใช่ “คอมเพรสเซอร์ใดที่สามารถทำงานได้” หลายคนสามารถทำหน้าที่พื้นฐานนั้นได้

บริษัท เทอร์โบ เอลิท แมชชีนเนอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด เชี่ยวชาญด้านเครื่องอัดอากาศ ระบบลมและก๊าซ เราคือผู้ให้บริการจำหน่าย และศูนย์บำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยงแบบไร้น้ำมัน FS-Elliott

อะไหล่และบริการครอบคลุมทั่วโลก และการสนับสนุนในทุกพื้นที่

การแปลงหน่วย ชื่อเรียกหน่วยทางเทคนิค ตารางการแปลงแรงดัน การแปลงหน่วยปริมาณลม การแปลงหน่วยอัตรากำลัง การแปลงกำลังและพลังงาน

ภาพแสดงระบบอัดอากาศ

ระบบหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศ การออกแบบระบบทางเดินน้ำมันคู่แรงดันน้ำมันต่ำ การออกแบบปั้มน้ำมันทางเดินคู่แบบเต็มปริมาณ เครื่องหล่อเย็นน้ำมันประสิทธิภาพสูง เครื่องกรอง - ความปลอดภัยของระบบทางเดินน้ำมัน

หลักการทำงานพื้นฐาน การออกแบบท่อตรงของภายท่อทางเดินน้ำจะทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องหล่อเย็นและสามารถรักษาประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ดีที่สุดของเครื่องหล่อเย็น

ขจัดความเสี่ยงด้านการปนเปื้อน ลดต้นทุนการดำเนินงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องอัดอากาศที่ปราศจากน้ำมันช่วยขจัดความเสี่ยงในการปนเปื้อนของน้ำมันในผลิตภัณฑ์

ลักษณะของอากาศพลศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้เครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยงเหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมทุกประเภท เครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยงจะสร้างแรงดันโดยอากาศเข้าจากการหมุนของใบพัดด้วยความเร็วสูง

การเลือกเครื่องอัดอากาศให้เหมาะกับความต้องการ เครื่องอัดอากาศ คือ เครื่องจักรกลที่ทำหน้าที่อัดอากาศที่ดูดเข้ามาที่มีความดันปกติให้มีความดันสูงขึ้นแล้วเก็บไว้ในถังเก็บลมอัด เพื่อนำไปใช้งานโดยการจ่ายไปตามท่อลมให้กับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทำงานต่าง ๆ ต่อไป

บริการด้านวางแผนประหยัดพลังงาน กล่องประหยัดพลังงาน เครื่องอัดอากาศ คอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยง

การสร้างระบบอัดอากาศ นอกจากค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ วิธีใดที่ประหยัดค่าไฟฟ้าสูง สามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องอัดอากาศ การรักษาเสถียรภาพของแรงดันอากาศและลดเสียงรบกวนและมลพิษ

เครื่องอัดอากาศจะนำอากาศที่รับมากลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศ มีลักษณพิเศษ ก่อมลพิษต่ำ ไม่มีการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นเอง ไม่มีรสไม่มีกลิ่น ปลอดภัย

หนังสือรับรองด้านอาชีพ การบริการและใบรับรองที่เกี่ยวข้อง บริษัท เทอร์โบ เอลิท แมชชีนเนอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด มีความเป็นมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญในระบบเครื่องอัดลม-ระบบลมแห้ง-ระบบลมเย็น-ระบบท่อส่งลม พร้อมให้คำแนะนำทางเทคนิคและการใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพการทำงานกับลูกค้าในกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแบบ Turnkey project service

การบริการด้วนวิศวกรรมและการจำหน่ายอุปกรณ์เสริม ภาพงานวิศวะ

การบริการบำรุงและซ่อมแซมเครื่องจักร

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องอัดอากาศที่เหมาะสมส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นเก้าจุดสำคัญ คือ แรงดัน ปริมาณการระบายอากาศ แหล่งจ่ายไฟ

องค์การมาตรฐานสากล (ISO) ได้สร้าง ISO 8573-1 การทดสอบของการรับรองมาตรฐาน ISO 8573-1 Class 0 ใช้วิธีการทดสอบที่เข้มงวดที่สุดที่มีในปัจจุบัน

จำหน่ายเครื่องอัดอากาศขนาดใหญ่ FS ELLIOTT centrifugal compressor หลากหลายแบบและหลายขนาดที่ตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้งาน

TECHNICAL ข้อมูลด้านเทคนิค ข้อดีของการปราศจากน้ำมัน ขจัดความเสี่ยงด้านการปนเปื้อน ลดต้นทุนการดำเนินงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การบริการบำรุงและซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องอัดอากาศขนาดใหญ่และให้บริการพรีเมี่ยม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้