เลือกซื้อเครื่องอัดอากาศอย่างไรปัจจัยที่ต้องพิจารณา

Last updated: 7 ก.ค. 2566  |  677 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เลือกซื้อเครื่องอัดอากาศอย่างไรปัจจัยที่ต้องพิจารณา

เลือกซื้อเครื่องอัดอากาศอย่างไร

          ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องอัดอากาศที่เหมาะสมส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นเก้าจุดสำคัญ คือ แรงดัน ปริมาณการระบายอากาศ แหล่งจ่ายไฟ ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม วิธีการติดตั้ง วิธีการหล่อเย็น ข้อกำหนดค่าของเสียง วิธีการควบคุม และข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานเครื่องอัดอากาศจะอธิบายให้ท่านฟัง

          1. แรงดัน
          แรงดันการระบายอากาศของเครื่องอัดอากาศ (kg/cm²) นอกเหนือไปจากแรงดันที่ใช้จริงเป็นเกณฑ์แล้วจะต้องเพิ่มการสูญเสียแรงดันของอากาศในท่อส่งและระบบการทำให้บริสุทธิ์อีกด้วย
          แรงดันท่อลดลง: การสูญเสียการอัดอากาศในท่อนั้นก็เหมือนกับยานพาหนะที่เดินทางบนถนน เมื่อถนนกว้าง เป็นเส้นตรงและระยะห่างสั้น ทางคดเคี้ยวน้อย สามารถทำให้ลดความสิ้นเปลืองในระยะเวลาการเดินทางได้ โดยทั่วไปการสูญเสียของท่ออยู่ที่ประมาณ 0.5 kg/cm² การอัดอากาศมักจะต้องมีการจัดการโดยระบบทำความสะอาดและการทำให้บริสุทธิ์ การแลกเปลี่ยนความร้อนและการทำให้แห้งผ่านท่อ หรือผ่านทางเครื่องกรอง เพื่อดำเนินการขั้นตอนทำให้สะอาด ซึ่งล้วนจะทำให้แรงดันลดลงประมาณ 0.3 ~ 0.5 kg/cm² (เครื่องกรอง + เครื่องเป่าแห้ง)

          2. ปริมาณการระบายอากาศ
          ปริมาณการระบายอากาศที่แท้จริง: ใช้เครื่องมือตามวิธีการทดสอบมาตรฐาน เพื่อวัดปริมาณอากาศที่ออกมาจากเครื่องอัดอากาศหลังจากกระบวนการอัดอากาศ ปริมาณการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งลูกสูบ: คือปริมาณการระบายอากาศเชิงทฤษฎี ซึ่งก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณสูตรตามเหตุผลเชิงทฤษฎีโดยไม่นับการสูญเสียพลังงานเครื่องจักรและปัจจัยด้านประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแล้วการบีบอัดแบบขั้นตอนเดียวคูณด้วย 0.65 และการบีบอัดแบบสองขั้นตอนคูณด้วย 0.8 คล้ายคลึงกับปริมาณการระบายอากาศที่แท้จริง ดังนั้นการเลือกปริมาณการระบายอากาศ ควรคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้:
          (A) ปริมาณความต้องการปัจจุบัน (100%)
          (B) การรั่วไหลของท่อที่อาจเป็นไปได้ (10%)
          (C) แผนการขยายในอนาคต (20% ~ 50%)
          (D) ขอบข่ายการใช้งาน (10% ~ 30%)
ซึ่งนั่นก็คือการเลือกปริมาณการระบายอากาศ= (A + B + C) x (1 + D) เมื่อค่าของ C มีขนาดใหญ่กว่า ค่าของ D จะลดลงอย่างเหมาะสม ที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือ มาตรฐานการวัดคือตาม “ปริมาณการระบายอากาศที่แท้จริง”

ปัจจัยในการพิจารณาอื่น ๆ :

          1. แหล่งจ่ายไฟ
          แต่ละประเทศและภูมิภาคทั่วโลกมีแหล่งจ่ายไฟที่แตกต่างกันโดยสามารถแบ่งออกเป็นไฟฟ้าเฟสเดียวหรือสามเฟส:                                                                                                      ไฟฟ้าเฟสเดียว: แรงดันไฟฟ้าปกติคือ 110V และ 220V เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย โดยถ้าแรงม้าต่ำกว่า 1hpให้ใช้ไฟ 110V และมากกว่า 1hp ขึ้นไปสามารถใช้ไฟ 220V และแรงม้า 5hp หรือมากกว่าไม่เหมาะสำหรับกำลังไฟเฟสเดียว                                          ไฟฟ้าสามเฟส: แรงดันไฟฟ้าที่พบบ่อยคือ 220V 380Vและ440V มอเตอร์สามเฟสมักใช้กับเครื่องประเภทที่มีกำลังแรงม้าค่อนข้างสูง แต่ละประเทศและภูมิภาคทั่วโลกมีแหล่งจ่ายไฟที่แตกต่างกัน แรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ความถี่ที่แตกต่างกัน และกฎระเบียบของไฟฟ้าที่แตกต่างกัน เมื่อเลือกซื้อเครื่องอัดอากาศ จะต้องระบุแรงดันไฟฟ้า ความถี่และจำนวนเฟสที่ใช้งาน เพื่อให้ซัพพลายเออร์ประกอบอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศอย่างถูกต้อง ก่อนการใช้งานเครื่องอัดอากาศ ต้องยืนยันว่าแรงดันไฟฟ้าและชื่อแบรนด์ของมอเตอร์เครื่องอัดอากาศสอดคล้องกัน

          2. ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
เครื่องอัดอากาศอ้างอิงตามความแตกต่างกันของโครงสร้างโดยสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือเครื่องอัดอากาศที่ใช้น้ำมันและเครื่องอัดอากาศที่ไม่ใช้น้ำมัน
          ประเภทใช้น้ำมัน: ประเภทที่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นเพื่อหล่อลื่นภายในตัวเครื่องและส่วนบีบอัดเรียกว่าประเภทใช้น้ำมัน แรงดันอากาศที่ผลิตจะมีก๊าซน้ำมันผสมอยู่ปริมาณเล็กน้อย แม้ว่าจะมีน้ำมันปริมาณเล็กน้อย แต่ก็ยังเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมบางประเภท สามารถติดตั้งเครื่องกรองเพื่อกำจัดส่วนผสมน้ำมันที่มากเกินไป โดยปกติหลังจากที่เครื่องใหม่ทำงานเป็นเวลาหลายชั่วโมง ก็จะต้องเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นหนึ่งครั้ง หลังจากนั้นจะต้องเปลี่ยนใหม่เป็นประจำ หากไม่ได้เปลี่ยนเป็นประจำหรือทำการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ไม่เหมาะสม จะทำให้ชิ้นส่วนภายในของเครื่องอัดอากาศเสียหาย สำหรับการเลือกน้ำมันหล่อลื่นที่ถูกต้องและช่วงเวลาระหว่างการเปลี่ยนเป็นประจำ กรุณาอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานเป้าหมายที่ใช้งานได้: การใช้งานในกิจการเหล็ก พลาสติก แม่พิมพ์ อุตสาหกรรมแปรรูป ... รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
           ประเภทไม่ใช้น้ำมัน: ชิ้นส่วนที่ไม่ใช้น้ำมันทำจากวัสดุพิเศษที่หล่อลื่นในตัว โดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น ซึ่งก็คือสามารถบรรลุถึงประสิทธิภาพการหล่อลื่นของส่วนการบีบอัด ดังนั้นในอากาศที่ใช้จึงไม่มีน้ำมัน สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่ต้องการอากาศปราศจากน้ำมันได้ เป้าหมายที่ใช้งานได้: อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำ การแพทย์ ผลิตภัณฑ์อาหาร เซมิคอนดักเตอร์ การเคลือบ เป็นต้น โดยทั่วไปเครื่องอัดอากาศแบบใช้น้ำมันมักมีปัญหาน้ำมันเสีย ปัญหามลพิษน้ำมัน รวมถึงในน้ำที่ปล่อยระบายมีส่วนผสมของน้ำมันซึ่งล้วนแต่ต้องถูกกำจัดอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

          3. วิธีการติดตั้ง
สามารถเลือกโดยอ้างอิงตามสภาพการใช้งาน:
          แบบเคลื่อนย้ายได้: เครื่องอัดอากาศขนาดเล็กเป็นแบบเคลื่อนที่ได้ทั้งหมด และใช้สองหรือสี่ล้อเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่องของผู้ใช้
          แบบคงที่: เครื่องอัดอากาศขนาดค่อนข้างใหญ่ ไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายเนื่องจากปริมาตรและน้ำหนัก และความต้องการในการเดินท่อถาวร บวกกับเพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนต่ำ ส่วนใหญ่ใช้การติดตั้งรูปแบบคงที่ เมื่อติดตั้งต้องระมัดระวังปัญหาด้านความแข็งแรงคงทนของการยึดและระดับน้ำ

          4. วิธีการหล่อเย็น
ฟังก์ชันของการหล่อเย็นมีหลายประเภทดังต่อไปนี้:
ลดอุณหภูมิของตัวเครื่งลง ยืดอายุของเครื่องจักร และลดการกระจายตัวของน้ำมัน
ลดอุณหภูมิการระบายอากาศ และปรับปรุงประสิทธิภาพการเป่าแห้ง
ให้การคุ้มครองความปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากชิ้นส่วนมีความร้อนสูงเกิน
          แบบหล่อเย็นด้วยน้ำ: ต้องติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์หมุนเวียน ใช้การไหลของน้ำเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างกระบอกสูบและท่อระบายอากาศ โดยเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการกระจายความร้อน เหมาะสำหรับเครื่องรุ่นที่แรงม้าค่อนข้างมาก
          แบบหล่อด้วยอากาศ: ใช้การหล่อเย็นด้วยการไหลของอากาศที่เกิดจากพัดลมเพื่อให้แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างกระบอกสูบและท่อระบายอากาศ โดยเป็นวิธีการระบายความร้อนด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย และการประกอบติดตั้งที่สะดวก เมื่อไม่นานมานี้ได้รับการออกแบบให้มีการไหลเวียนของอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ และกลายเป็นระบบหล่อเย็นใช้งานทั่วไปสำหรับเครื่องรุ่นแรงม้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ข้อควรระวังของพื้นที่ติดตั้งเครื่องอัดอากาศ:
การระบายอากาศที่ดีและพื้นที่ที่เพียงพอเป็นหลักการแรก ในตำแหน่งติดตั้ง ระยะห่างระหว่างพื้นผิวพัดลมหล่อเย็นแบบลูกสูบและผนังอย่างน้อย 30 ซม.ขึ้นไป ระยะห่างระหว่างพื้นผิวการระบายอากาศแบบเกลียวหมุนและผนังอย่างน้อย 1 เมตร และระยะห่างหลังคาอย่างน้อย 1.5 เมตร

          5. ข้อกำหนดด้านค่าเสียงรบกวน
เสียงรบกวนของเครื่องอัดอากาศโดยทั่วไปมาจากแต่ละจุดดังต่อไปนี้:
          การทำงานของตัวเครื่อง: ในระหว่างกระบวนการบีบอัด การเดินเครื่องอย่างรวดเร็วจะเกิดเสียงของเครื่องจักร เสียงของการดูดอากาศเข้าและระบายออก เสียงของการไหลของอากาศ เสียงของการเสียดทาน และเสียงรบกวนจากการทำงานของพัดลมระบาย                ความร้อน เกิดจากแหล่งพลังงาน: มอเตอร์ไฟฟ้า (มอเตอร์) หรือเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเครื่องอัดอากาศ โดยตัวเครื่องจะมีเสียงรบกวนจากการเดินเครื่อง
          ความไม่สมดุลของตัวเครื่อง: การปรับแก้ไขสมดุลไม่ดีหรือการติดตั้งไม่ให้ความสำคัญกับระดับน้ำจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนจากตัวเครื่องและแผ่นโลหะจนกลายเป็นเสียงรบกวนการรั่วไหลของการระบายอากาศ: การรั่วของท่อระบายอากาศและการไหลของก๊าซแรงดันสูงจะทำให้เกิดเสียงรบกวน

          เนื่องจากวิธีการทำงานและโครงสร้างที่แตกต่างกันของเครื่องแต่ละรุ่น ระดับของเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นก็จะแตกต่างกันแบบลูกสูบแบบเปิดเผย: เสียงรบกวนที่เกิดจากการเคลื่อนที่ไปมาของลูกสูบโดยไม่ได้ถูกปิดกั้นใด ๆ คลื่นเสียงจะแพร่กระจายไปยังสภาพแวดล้อม แรงม้าขนาดเล็กมีเสียงรบกวนต่ำ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แรงม้าสูงมีเสียงรบกวนสูงและต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
           แบบลูกสูบแบบกล่อง: ถึงแม้ว่าตัวเครื่องภายในแบบกล่องและประเถทเครื่องแบบเปิดเผยจะเหมือนกัน แต่เนื่องจากแผ่นโลหะแบบกล่องได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ ออกแบบโดยใช้วัสดุดูดซับเสียงขั้นสูง วัสดุกันกระแทกและฉนวนกันเสียง ซึ่งช่วยลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนได้อย่างเหมาะสม
           แบบเกลียวหมุน: เนื่องจากวิธีการทำงานที่แตกต่างกันของแบบเกลียวหมุน ความถี่เสียงที่เกิดขึ้นจะไม่เหมือนกับแบบลูกสูบ แบบเกลียวหมุนมักจะเป็นการออกแบบแบบกล่องและออกแบบโดยแผ่นโลหะใช้วัสดุดูดซับเสียงขั้นสูงวัสดุ กันกระแทกและฉนวนกันเสียง ดังนั้นค่าเสียงรบกวนจึงมักจะต่ำกว่าแบบลูกสูบ

          การป้องกันเสียงรบกวนไม่ได้ทำให้เกิดสภาวะที่เงียบสนิทไร้เสียง แต่เพื่อลดระดับเสียงที่ดังมากเกินไปจนอยู่ในสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ยอมรับได้ หรือสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมซึ่งโดยทั่วไปจะต้องต่ำกว่า 75 เดซิเบล เนื่องจากการพิจารณาลักษณะการใช้งานและทางเศรษฐกิจ เมื่อมีข้อจำกัด และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากนัก เครื่องรุ่นแบบเปิดเผยโมเดลจึงเป็นทางเลือกที่นิยมโดยทั่วไป ในกรณีที่คุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการทำงานมีข้อ จำกัด แบบกล่องก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสม

          6. วิธีการควบคุม
          วิธีการควบคุมของเครื่องอัดอากาศควรจัดการอย่างเหมาะสมตามสภาพการใช้งานและปริมาณการใช้งานที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการบีบอัดและอายุการใช้งานของเครื่องจักรสูงสุด ยกตัวอย่างโดยใช้เครื่องรุ่นเล็กแบบหล่อเย็นด้วยอากาศ วิธีการใช้งานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ การปฏิบัติงานการกึ่งอัตโนมัติ และการ ปฏิบัติอัตโนมัติเต็มรูปแบบ                                                                                                ฃ             แบบกึ่งอัตโนมัติ : ระบบอันโหลดดิงวาล์วอัตโนมัติ (Automatic Unloading System)ใช้สำหรับรถเปล่าและรถหนักของเครื่องอัดอากาศ หลักการทำงานคือเมื่อแรงดันก๊าซของระบบเกินขีดจำกัดสูงสุดที่กำหนด อันโหลดดิงวาล์วอัตโนมัติจะขับเคลื่อนลูกสูบระบายอากาศเพื่อให้วาล์วอากาศเข้าเปิดอยู่และแสดงสถานะของรถเปล่า
           ประเภทอัตโนมัติทั้งหมด: ใช้สวิตช์ความดัน (Pressure Switch System) เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ เมื่อแรงดันอากาศของระบบสูงเกินกว่าระดับแรงดันสูงสุดที่ตั้งไว้ของสวิตช์ความดัน สวิตช์รีเลย์จะหยุดการจ่ายกระแสไฟเข้ากับมอเตอร์ และเครื่องอัดอากาศจะหยุดทำงาน เมื่อแรงดันของระบบลดลงถึงขีดจำกัดต่ำสุดที่ตั้งไว้สวิตช์รีเลย์จะเปิดขึ้นบนมอเตอร์ เครื่องอัดอากาศจะทำงานต่อเนื่องกลับคืนสู่การอัดอากาศ ซึ่งวิธีนี้เหมาะสำหรับการใช้งานไม่บ่อยนักในการจ่ายอากาศและแรงม้าต่ำในการประยุกต์ใช้ควบคุมการเดินเครื่องที่แท้จริง วิธีการเลือกต่อไปนี้สามารถให้การใช้งานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เสนอแนะดังนี้ :

◆ การควบคุมแบบเลือกแบบเต็มรูปแบบ / กึ่งอัตโนมัติ - สร้างระบบควบคุมโดยถือ
◆ การควบคุมแบบสลับเต็มรูปแบบ / กึ่งอัตโนมัติ – ระบบควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์เลือกวิธีการการควบคุมอัตโนมัติตามสภาพการปฏิบัติงาน

          7. ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ
          เครื่องอัดอากาศรุ่นที่ต่างกันเนื่องจากการออกแบบโครงสร้างความต่างกันของแรงดันในการใช้งาน  ปริมาณการระบายอากาศ และจำนวนเซ็กเมนต์ที่บีบอัด แต่ละส่วนของประสิทธิภาพค่อนข้างมีประโยชน์ บนพื้นฐานคือ :                                                              
          แรงดันค่อนข้างต่ำลงและแรงม้าค่อนข้างน้อย: ให้เลือกใช้แบบลูกสูบเป็นหลัก

เครื่องรุ่นน้อยกว่า 10hp และต้องพิจารณาเสียงที่เงียบ สามารถเลือกประเภทแบบหมุนวนหรือแบบกล่องเสียงเบาได้                                                                                                                20hp (แรงม้า) ขึ้นไป: เลือกแบบเกลียวหมุนหรือแบบหล่อเย็นด้วยน้ำเป็นหลัก
          แรงดันค่อนข้างสูงกว่า 12 กก.ขึ้นไป: ให้เลือกใช้แบบลูกสูบแ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้